CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (Phó phòng TCHC)Mô tả

Số lượng: 01

- Vị trí: CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (Phó phòng TCHC).

Công việc

- Đăng quảng cáo tuyển dụng trên các trang Tuyển dụng

- Sàng lọc hồ sơ ứng viên

- Có kỹ năng phỏng vấn sơ bộ qua điện thoại

- Lên lịch; Hẹn ứng viên để lãnh đạo phỏng vấn….

Thời gian

Ngày bắt đầu: 06/03/2018

- Ngày kết thúc: 30/04/2018

Ứng tuyển

Nộp CV online về email: tuyendungdiaociii@gmail.com.