KIẾN TRÚC SƯ QUY HOẠCHMô tả

Số lượng: 02

- Vị trí: KIẾN TRÚC SƯ QUY HOẠCH 

Công việc

+ Thiết kế quy hoạch dự án của Công ty 1/500, 1/2000, thiết kế kiến trúc, thiết kế 3D

+ Biết các trình tự hồ sơ trình duyệt thuận chủ trương quy hoạch

+ Biết các trình tự hồ sơ (hồ sơ gồm có gì ?) trình duyệt quy hoạch 1/500

+ Biết các trình tự hồ sơ (hồ sơ gồm có gì ?) trình duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500

+ Biết các trình tự hồ sơ (hồ sơ gồm có gì ?) trình duyệt nhà mẫu,…

+ Làm được các công tác tư vấn khác: Thiết kế, giám sát, quản lý dự án,…

Yêu cầu

- Nam/nữ có độ tuổi trên 35; Tốt nghiệp từ Đại học Kiến Trúc khoa Quy Hoạch; Có ít nhất 5 năm ở vị trí quản lý.

- Kiến trúc sư quy hoạch có chứng chỉ hành nghề

- Từng làm thiết kế quy hoạch hoặc chủ nhiệm đồ án thiết kế quy hoạch 1/500, 1/2000

- Từng làm các hồ sơ đi trình duyệt quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch tại Sở và Quận

- Am hiểu Quy chuẩn Việt Nam về quy hoạch.

Chế độ đãi ngộ

*/ Lương: Thoả thuận

*/ Thời gian làm việc: Theo quy định của Luật lao động và Quy định của Công ty.

*/ Chế độ BHXH, chế độ khác theo đúng luật Lao động;

*/ Quyền lợi khác:.....

Thời gian

Ngày bắt đầu: 06/03/2018

- Ngày kết thúc: 30/04/2018

Thành phần tuyển dụng

- TGĐ, P. TCHC, Trưởng phòng chuyên môn

Ghi chú

- Kiến trúc sư Quy Hoạch – Giỏi thì đề cử TP

Ứng tuyển

Nộp CV online về email: tuyendungdiaociii@gmail.com.