Giới thiệu chungCăn cứ Quyết định số 5629/QĐ - UB ngày 24/12/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc quyết định thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty xây dựng và phát triển nhà Quận 3 thành Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa Ốc III trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV.

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC III 
Ten tieng Anh: CONSTRUCTION & REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY III 
Ten viết tắt: CONTRICO 
Logo: 
Trụ sở chính : 181 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.
Văn phòng công ty: 38 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP.HCM
Điện thoại: 028.35106404    Fax : 028.35106360
Email: diaoc3@yahoo.com
Website: www.contrico.vn
Mã số thuế: 0300469392

Cơ quan chủ quản : Tổng Công ty địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp số 0300469392, đăng ký lần đầu ngày 30/06/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 30/06/2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. 
Vốn điều lệ: 21.000.000.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ đồng)
Tài khoản ngân hàng số: 102010000115270 tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh 3 TP.HCM 
Người đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Duy Luật - Tổng Giám đốc