Chuyên viên phân tích đầu tư dự ánMô tả

Số lượng: 01

- Vị trí: Chuyên viên phân tích đầu tư dự án

Công việc

- Phân tích, thẩm định khả thi của dự án bất động sản (về pháp lý, tài chính, kinh doanh).

- Lập phương án tài chính, dòng tiền, nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư.

- Lập phân tích Đầu tư, phân tích hiệu quả đầu tư và kế hoạch Đầu tư cho dự án.

- Lập hồ sơ trình Tổng Giám đốc phê duyệt phương án đầu tư.

- Chịu trách nhiệm báo cáo kế hoạch trung, dài hạn của Phòng Đầu Tư.

- Nhận diện và phân tích các rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự án.

- Tham gia đánh giá, phản biện các quyết định đầu tư.

- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Yêu cầu

- Nam/nữ tuổi từ trên 32 tuổi

- Tốt nghiệp đại học Tài chính

- Kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Ưu tiên đã làm qua các Công ty Địa ốc. 

Chế độ đãi ngộ

*/ Lương: Thoả thuận

*/ Thời gian làm việc: Theo quy định của Luật lao động và Quy định của Công ty.

*/ Chế độ BHXH, chế độ khác theo đúng luật Lao động;

*/ Quyền lợi khác:.....

Thời gian

Ngày bắt đầu: 06/03/2018

- Ngày kết thúc: 30/04/2018

Thành phần tuyển dụng

- TGĐ, P. TCHC, Trưởng phòng chuyên môn

Ghi chú

- Tuyển đạt vòng 1, sẽ hẹn Phỏng vấn vòng 2 với Chủ tịch HĐQT.

Ứng tuyển

Nộp CV online về email: tuyendungdiaociii@gmail.com.