TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰMÔ TẢ:

- Số lượng: 01

- Vị trí: TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

CÔNG VIỆC:

1. Tuyển dụng nhân sự cho các khối theo kế hoạch phê duyệt

- Thực hiện các chính sách thủ tục lương, thưởng & phúc lợi.

- Theo dõi và khen thưởng kết quả làm việc của nhân viên.

- Thực hiện các chương trình phúc lợi cho nhân viên.

- Lập các Hợp đồng lao động, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, v.v…

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật bằng cách theo dõi và thực thi quy định của nhà nước về chính sách nhân sự.

- Trình phê duyệt các đề nghị mua sắm văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng.

2. Quản lý nhân sự phòng

- Phân công và bố trí công việc hợp lý cho từng vị trí công việc

- Giám sát quá trình làm việc và đánh giá kết quả công việc của nhân viên cấp dưới trực tiếp,

3. Xây dựng và lập kế hoạch

- Lập kế và thực hiện hoạch chi tiết hàng năm cho Phòng Hành chính - Nhân sự

- Xây dựng các chính sách, quy định, quy trình & thủ tục về Hành chính Nhân sự cho tòan công ty

4. Khác

- Các công việc khác do Tổng Giám Đốc và Chủ tịch giao

THỜI GIAN

Ngày bắt đầu: 25/03/2019

- Ngày kết thúc: 30/04/2019

ỨNG TUYỂN

Nộp CV online về email: tuyendungdiaociii@gmail.com.