KIẾN TRÚC SƯ QUY HOẠCHMÔ TẢ:

- Số lượng: 01

- Vị trí: KIẾN TRÚC SƯ QUY HOẠCH 

CÔNG VIỆC:

- Thiết kế quy hoạch dự án của Công ty 1/500, 1/2000, thiết kế kiến trúc, thiết kế 3D

- Biết các thành phần và trình tự hồ sơ trình duyệt thuận chủ trương quy hoạch 1/500 - 1/2000 

- Biết các thành phần và trình tự nộp hồ sơ trình duyệt nhà mẫu,…

- Làm được các công tác tư vấn khác: Thiết kế, giám sát, quản lý dự án,…

YÊU CẦU:

- Nam/nữ; Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến Trúc, Quy Hoạch

- Từng tham gia thiết kế các dự án quy hoạch 1/500, 1/2000, dự án thiết kế kiến trúc công trình

- Từng làm các hồ sơ đi trình duyệt quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch tại Sở và Quận

- Am hiểu Quy chuẩn Việt Nam về quy hoạch.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:

- Lương: Thoả thuận

- Thời gian làm việc: Theo quy định của Luật lao động và Quy định của Công ty.

- Chế độ BHXH, chế độ khác theo đúng luật Lao động;

- Quyền lợi khác:.....

THỜI GIAN

- Ngày bắt đầu: 25/03/2019

- Ngày kết thúc: 30/04/2019

THÀNH PHẦN TUYỂN DỤNG

- TGĐ, P. TCHC, Trưởng phòng chuyên môn

GHI CHÚ

- Kiến trúc sư Quy Hoạch – Giỏi thì đề cử TP

ỨNG TUYỂN

- Nộp CV online về email: tuyendungdiaociii@gmail.com.