GIÁM ĐỐC CTY NÔNG NGHIỆPMô tả

Số lượng: 01

- Vị trí: GIÁM ĐỐC CTY NÔNG NGHIỆP

Công việc

Phụ trách triển khai các Dự án Nông nghiệp trong tập đoàn: Trang trại du lịch, rau sạch, Vườn ươm cây cảnh, Vườn hoa, đường hoa.

Thời gian

Ngày bắt đầu: 06/03/2018

- Ngày kết thúc: 30/04/2018

Ứng tuyển

Nộp CV online về email: tuyendungdiaociii@gmail.com.