PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC BĐS NHÀ ỞMô tả

- Số lượng: 01

- Vị trí: PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC BĐS nhà ở Phụ trách Phòng KH - Kinh doanh

- Công việc: Phụ trách Kinh doanh và Phát triển dự án BĐS Nhà Ở

Yêu cầu

- Nam/nữ trên 40  tuổi

- Có trình độ từ Đại học trở lên

- Có trên 5 năm kinh nghiệm làm Quản lý cấp cao trong lĩnh vực BĐS

Chế độ đãi ngộ

*/ Lương: Thoả thuận

*/ Thời gian làm việc: Theo quy định của Luật lao động và Quy định của Công ty.

*/ Chế độ BHXH, chế độ khác theo đúng luật Lao động;

*/ Quyền lợi khác:.....

Thời gian

- Ngày bắt đầu: 06/03/2018

- Ngày kết thúc: 30/04/2018

Thành phần tuyển dụng

- TGĐ, P. TCHC, Trưởng phòng chuyên môn

Ghi chú

- Tuyển đạt vòng 1, sẽ hẹn Phỏng vấn vòng 2 với Chủ tịch HĐQT.

Ứng tuyển

Nộp CV online về email: tuyendungdiaociii@gmail.com.