GÍAM ĐỐC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN TRƯỞNGMô tả

Số lượng: 03-04

- Vị trí: GÍAM ĐỐC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN TRƯỞNG

Công việc

- Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc quyết định các vấn đề thuộc lĩnh vực đầu tư BĐS, các hoạt động xúc tiến đầu tư và hợp tác đầu tư.

- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về định hướng đầu tư, và phát triển kinh doanh.

- Kiểm tra dự toán vốn đầu tư, đánh giá và chọn các nhà thầu khi có nhu cầu

- Công tác lựa chọn, chỉ định đơn vị thầu, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, công tác hồ sơ thiết kế thi công

- Đại diện Công ty làm việc với các cơ quan chức năng, đối tác theo nội dung ủy quyền và thẩm quyền được phân công;

- Báo cáo công việc và chịu trách nhiệm trước HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trước pháp luật về những nội dung công việc do mình và Phòng triển khai thực hiện

Yêu cầu

- Nam/nữ: tuổi từ 30 trở lên
- Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính, QTKD, Kế hoạch đầu tư.
- Có trên 5 năm giữ chức vụ: Giám đốc/TP đầu tư kinh doanh, Giám đốc/TP.Tài chính các công ty có quy mô, đa ngành, nhất là lĩnh vực BĐS,
- Đã từng tham gia một số dự án có quy mô.

Chế độ đãi ngộ

*/ Lương: Thoả thuận

*/ Thời gian làm việc: Theo quy định của Luật lao động và Quy định của Công ty.

*/ Chế độ BHXH, chế độ khác theo đúng luật Lao động;

*/ Quyền lợi khác:.....

Thời gian

Ngày bắt đầu: 06/03/2018

- Ngày kết thúc: 30/04/2018

Thành phần tuyển dụng

- TGĐ, P. TCHC, Trưởng phòng chuyên môn

Ghi chú

- Tuyển đạt vòng 1, sẽ hẹn Phỏng vấn vòng 2 với Chủ tịch HĐQT.

Ứng tuyển

Nộp CV online về email: tuyendungdiaociii@gmail.com.