Đầu tư tài chínhVới định hướng trở thành một doanh nghiệp kinh tế đa ngành, lãnh đạo Công ty Địa ốc III đã quyết định mở rộng sang phát triển lĩnh vực đầu tư tài chính.

Điều này góp phần giúp Địa ốc III thực hiện chiến lược đầu tư của mình không chỉ giới hạn trong các hoạt động đầu tư bất động sản, mà có thể mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế có hiệu quả khác thông qua các kênh đầu tư tài chính gián tiếp khác nhau.

Việc mở rộng đầu tư tài chính vào một số ngành nghề có liên quan nhằm giúp Địa ốc III thực hiện mục tiêu trở thành doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, tạo lập mối liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị về công nghệ, thị trường, và tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh của mỗi công ty thành viên cũng như trong toàn hệ thống Công ty Địa ốc III.

Thông qua hoạt động đầu tư vốn vào các Công ty thành viên đã tạo mối liên kết chặt chẽ giữa các công ty trong hệ thống có chung lợi ích kinh tế, có điều kiện để tích tụ vốn và tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời phân tán rủi ro. Các đơn vị thành viên và liên kết của Công ty Địa ốc III có mối quan hệ gắn kết trong chuỗi giá trị của lĩnh vực bất động sản và đầu tư, đóng góp những giá trị gia tăng hữu ích cho phát triển của Địa ốc III.